Poll

Sa Playhouse, gusto mo na bang magkatuluyan ngayon sina Shiela at Zeke?
Sa Playhouse, gusto mo na bang magkatuluyan ngayon sina Shiela at Zeke?
  • A. Oo, dahil malinis ang intensyon at totoo ang pagmamahal ni Zeke kay Shiela

    47.11%

    Vote
  • B. Hindi, dahil dapat munang tuparin ni Shiela ang pangako niya kay Marlon na makapagtapos ng pag-aaral

    52.89%

    Vote