Poll

Kung ikaw si Ana, dapat mo na bang isuko ang nararamdaman mo kay Gael para magkaayos na kayo ng kapatid mong si Samantha?
Kung ikaw si Ana, dapat mo na bang isuko ang nararamdaman mo kay Gael para magkaayos na kayo ng kapatid mong si Samantha
  • A. Oo, dahil nandiyan naman si Xander para kay Ana

    70.95%

    Vote
  • B. Hindi, dahil si Ana at Gael ang tunay na nagmamahalan

    29.05%

    Vote